Veľká cena Horehronia - výsledková listina 2006
  Muži:
Por.č. Posádka Obec Heľpa Jas. P.Pol. Beňuš K.Hoľa Polom. spolu Odpočítané Celkom
1. M.Mak,V.Kysucký ŠK Heľpa   15   30 21 30 96 0 96
2. S.Selecký ml. M.Dráb Jakub 0 21 19   25 25 90 0 90
3. J.Fajfer,J.Majer Strelníky 0 30   14 30 5 79 0 79
4. V.Siman,P.Siman ŠK Heľpa 19 13 10 21 17 21 101 23 78
5. Ľ.Petrík,Ľ.Bíreš Sásová 21 19   9 12 15 76 9 67
6. J.Kán ml.J.Kán st. Jasienok 2 5 30 25 0 2 64 2 62
7. R.Kuric,J,Bábeľa Stres Zvolen 0 25   15 11 7 58 0 58
8. P.Kučerák,V.Dekrét Jasienok 17 17   12 0 6 52 0 52
9. B.Seleš,P.Onderuf Stres Zvolen   6   13 13 19 51 0 51
10. M.Babiak,Ľ.Hrčka Stres Zvolen 11   25 11   3 50 0 50
11. M.Čunderlík,Ľ.Gregor St.Hory   7 17 17 6 0 47 0 47
12. P.Kováčik,R.Opremčák Jasienok 0 10 13 6 0 12 41 0 41
13. C.Ďurica,S.Mak ŠK Heľpa 13 2   5 7 11 38 2 36
14. M.Bošeľa,J.Hlavatý Šumiac 3 0 9 0 15 8 35 0 35
15. J.Gonda,K.Štulajter Jasienok 14 3 15 0 0 0 32 0 32
16. M.Kamenský,I.Doboš Detva   0   1 14 17 32 0 32
17. J.Honko,P.Figľuš Lopej   0 12 0 19 0 31 0 31
18. M.Mak,V.Hronček ŠK Heľpa 30           30 0 30
19. M.Žabka,V.Kysucký ŠK Heľpa 25           25 0 25
20. P.Trajteľ,F.Trajteľ Jasienok 0 0 3 19     22 0 22
21. K.Kuric,J.Lavko Stres Zvolen 8     4 0 10 22 0 22
22. V.Petrík,Z.Kohútik D.Lehota       8   14 22 0 22
23. Z.Filipi,I.Gura Jakub 0 11   0 10 0 21 0 21
24. M.Kamenský,J.Stríž Stres Zvolen     21       21 0 21
25. J.Čunderlík,M.Čunderlík B.Bystrica   0   7 5 9 21 0 21
26. S.Selecký,P.Čiliak Jakub   9     9 1 19 0 19
27. M.Stolár,J.Stríž Stres Zvolen   4   0   13 17 0 17
28. R.Očenáš,M.Vlček BB,Sásová   14   2     16 0 16
29. P.Zlúky,P.Stieranka Č.Balog   0 6 10 0 0 16 0 16
30. M.Mak ml.,Š.Koreň ŠK Heľpa 15           15 0 15
31. M.Chovanec,P.Šaling Štiavnička 12 0 2 0     14 0 14
32. V.Kysucký,S.Mak ŠK Heľpa     14       14 0 14
33. T.Kuric,J.Červinský Stres Zvolen 5 1 7 0   0 13 0 13
34. Ľ.Hrčka,K.Kuric Stres Zvolen   12         12 0 12
35. J.Golian,P.Golian Rohozná 7 0 1 3 0   11 0 11
36. K.Kuric,L.Bulla Stres Zvolen     11       11 0 11
37. J.Kožička,M.Ševčák Šumiac 10           10 0 10
38. S.Selecký st.,S.Selecký Jakub 9           9 0 9
39. V.Hudeček,J.Ries Prievidza   8     0   8 0 8
40. S.Selecký,J.Ries Jakub     8 0     8 0 8
41. M.Siman,M.Siman Šumiac         8 0 8 0 8
42. I.Doboš,P.Liška Stres Zvolen 6           6 0 6
43. V.Petrík,M.Záhradník D.Lehota     5       5 0 5
44. P.Žeravý,M.Siman Polomka 4           4 0 4
45. T.Horváth,F.Matuška Stres Zvolen   0 4   0   4 0 4
46. M.Chovanec,P.Turňa Premost         4 0 4 0 4
47. T.Horváth,P.Líška Stres Zvolen           4 4 0 4
48. I.Gura,P.Filipi Jakub         3   3 0 3
49. Sládeček,Lagovský B.Bystrica 0 0 2 0     2 0 2
50. J.Stríž,A.Kuric Stres Zvolen         2   2 0 2
51. J.Suja,M.Majer Čačín 1 0       0 1 0 1
52. I.Majer,J.Bartošík IN37 Môlča       0 1   1 0 1
53. M.Baliak,M.Pôbiš Beňuš 0           0 0 0
54. M.Turčan,M.Turčan Podkonice 0           0 0 0
55. J.Hudec,M.Otava Podlavice 0           0 0 0
56. M.Šišiak,J.Caban Beňuš 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. P.Bartoš,E.Duhan Jasienok 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. J.Tomáš,J.Hudec Podlavice 0   0 0 0 0 0 0 0
59. P.Čiliak,P.Onderuf Jakub 0           0 0 0
60. A.Tužinský,E.Štefánik Jakub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. M.Stolár,J.Bábeľa Stres Zvolen 0           0 0 0
62. J.Divok,J.Ľupták Braväcovo 0   0 0 0 0 0 0 0
63. A.Zajac,F.Štefanec SHP Harmanec 0 0         0 0 0
64. P.Jankovič,V.Haviar Medzibrod 0           0 0 0
65. R.Králik,I.Lopušný Mýto p.Ďumbier.   0         0 0 0
66. V.Petrík,I.Štubňa Dol.Lehota   0         0 0 0
67. I.Hálka,J.Kršteník Jasienok   0   0     0 0 0
68. J.Frič,P.Jankovič Medzibrod   0         0 0 0
69. M.Paľovčík,T.Paľovčík Strelníky   0   0 0 0 0 0 0
70. M.Knapík,M.Hukel B.Bystrica   0         0 0 0
71. M.Turčan,V.Vízner Ľubietová   0         0 0 0
72. J.Gonda ml.M.Kozák Jasienok   0         0 0 0
73. Orlin,Pracher Brezno   0         0 0 0
74. P.Žeravý,M.Piliar Polomka   0 0 0 0 0 0 0 0
75. M.Bartošík,J.Bartošík Môlča   0     0   0 0 0
76. I.Kršiak,M.Tichý BB Drink Team   0         0 0 0
77. P.Filipi,J.Švantner Jakub   0         0 0 0
78. M.Šmelko,M.Hukel Radvaň   0         0 0 0
79. P.Benčík,M.Stankovič Mazorník   0         0 0 0
80. P.Nosko,I.Tary Brezno   0         0 0 0
81. M.Jargan.F.Veverka P.Polhora     0 0     0 0 0
82. L.Mutňan,A.Slivka P.Polhora     0       0 0 0
83. R.Gonda,M.Donoval Valaská Pltník     0       0 0 0
84. P.Prochádzka,R.Prochádzka Valaská Pltník     0       0 0 0
85. J.Faško,S.Slivka Valaská Pltník     0       0 0 0
86. R.Suja,T.Alberty Michalová     0       0 0 0
87. J.Lehotský,M.Klimek B.Bystrica       0     0 0 0
88. M.Pôbiš,Ch.V.D.Westhausen Beňuš+JAR       0     0 0 0
89. M.Šperka,Faško Beňuš       0     0 0 0
90. R.Kietžuch,A.Zajac SHP Harmanec       0     0 0 0
91. F.Repčiak,R.Faško Beňuš       0     0 0 0
92. M.Citterberg,J.Ľupták Bratislava       0     0 0 0
93. Ľ.Stieranka,R.Michalko Jasienok       0     0 0 0
94. J.V.Balderen,K.V.Balderen Dánsko+Írsko       0     0 0 0
95. A.Zajac,J.Latinák Harmanec         0   0 0 0
96. Hronček,Koreň Heľpa         0   0 0 0
97. M.Duraj,S.Kožička Šumiac         0   0 0 0
98. J.Slivka,P.Halász Valaská         0   0 0 0
99. J.Gonda,J.Žeravý Jasienok           0 0 0 0
100. J.Golian,M.Šinger Rohozná           0 0 0 0
101. A.Zimerman,P.Kanát B.Bystrica           0 0 0 0
102. J.Červinský,A.Kuric Stres Zvolen           0 0 0 0
103. M.Korytiak,M.Jargan P.Polhora           0 0 0 0
Ženy:
Por.č. Posádka Obec Heľpa Jas. P.Pol. Beňuš K.Hoľa Polom. spolu Odpočít. Celkom
1. M.Strížová,Z.Červinská Stres Zvolen 0 25 30 30 30 30 145 25 120
2. D.Selecká,J.Drábová Jakub 0 30 25 21 21 25 122 21 101
3. A.Kysucká,B.Maková ŠK Heľpa 25 19 21 19 19 17 120 36 84
4. S.Romaňáková,Ľ.Beňová BB,St.Hory 0     25 25 21 71 0 71
5. A.Remeselníková,Z.Vrbovská Stres Zvolen 0 21 14   15 15 65 0 65
6. K.Čiliaková,J.Pavlovičová Jakub 0     17 17 19 53 0 53
7. K.Čiliaková,I.Pischová Jakub 30 17         47 0 47
8. S.Wágnerová,Z.Slivková Valaská Pltník 0   17       17 0 17
9. Hlaváčiková,Vasiľová Šumiac 0       14   14 0 14