Úvod  > Dokumenty  > SYSTÉM PRETEKOV

SYSTÉM PRETEKOV

V roku 2009 sa bude v rámci Slovenského pohára pretekať na 9 pretekoch. Schválilo sa, aby sa do hodnotenia SP započítavali body z 3 najlepších pretekov na Horehroní a z 3 najlepších pretekov na Bystricku individuálne každej posádke.

Losovanie štartovných čísel na prvom preteku len z jedného klobúka a to tak, že všetky štartovné čísla od 1 do 100 sa nasypú do klobúka a až potom sa začne losovanie za prítomnosti delegáta. Na ďalšom preteku sa losuje z dvoch klobúkov nasledovne: V jednom klobúku budú štartovné čísla od 1 do 25, z tohto klobúka si budú losovať štartovné čísla tie posádky, ktoré sa na predchádzajúcom preteku umiestnili v absolútnom poradí do 25. miesta vrátane a ďalšieho preteku sa zúčastnia v pôvodnom zložení. Ostatní si ťahajú štartovné čísla z druhého klobúka.

Časomiera na každom preteku v rámci SP sa budú merať časy elektronickou časomierou. Pretek,na ktorom sa nebudú časy merať elektronickou časomierou bude automaticky vyradený zo seriálu pretekov SP.

Výsledky je treba spracovať na počítači na predpísanom tlačive a zaslať na adresu hladacik@hladacik.sk nie ako fotokópiu alebo zoskenované, najneskoršie do nedele aktuálneho týždňa.

Vek pretekárov - minimálne 16 rokov.

Preberanie trate - trať budú preberať 2 delegáti + riaditeľ pretekov v deň pretekov. Z preberania vyhotovia preberací protokol na predpísanom tlačive.

Zoznam delegátov

Usporiadateľ Delegáti
Čierny Balog Jasienok, Stres 
Heľpa Šumiac, Polomka
Pohronská Polhora Šumiac, Heľpa
Ľubietová Stres, Beňuš
Beňuš Stres, Jasienok
Jasienok Beňuš, Šumiac
Donovaly Heľpa, Jasienok
Šumiac Polomka, Jasienok
Polomka Stres, Beňuš

Z každej obce,ktorá organizuje krnačkové preteky a je uvedená v zozname delegátov, deleguje jedného delegáta na určený pretek podľa zoznamu. Delegáti sa musia prihlásiť v deň preteku v dostatočnom časovom predstihu riaditeľovi preteku. Usporiadateľ je povinný sa o delegátov postarať a zabezpečiť im pohostenie tak, ako pretekárom (guláš,nápoj).
Organizátor je povinný uviesť na internetovej pozvánke mená delegátov a kontaktné telefónne čísla.

Schválené SKR 21.11.2008 v Zadných Hálnach.

späť hore