Úvod  > Dokumenty  > TECHNICKÉ PREDPISY

TECHNICKÉ PREDPISY

V snahe vytvoriť pre všetkých pretekárov rovnaké podmienky a tiež pre zachovanie historického charakteru krnôh, boli vydané nasledovné technické predpisy:

 • Krnohy - musia byť vyrobené z dreva
 • Spojovací materiál - môžu sa použiť klince, drevoskrutky, lep, prípadne plechové pláty - nie na klzných častiach plazov
 • Pohon krnôh - zabezpečuje ľudská sila a sklon trate, iný druh pohonu je zakázaný.
 • Brzdy - len nohy pretekárov, žiadne iné druhy nie sú povolené.
 • Klanice vpredu aj vzadu, zvonce, roľničky, ozdobné stužky, reklamné nápisy od sponzorov sú povolené.
 • Pretekári: Musia byť dvaja a sedieť za sebou. Sedieť vedľa seba počas pretekov je zakázané.
 • Jazdiť a pohybovať sa po trati v protismere pretekov je zakázané.
 • Výstroj: Odev pretekárov musí byť pevný a teplý. Musí ochrániť pretekárov pred chladom a v prípade havárie pred možným úrazom. Najvhodnejším oblečením je kroj. Rukavice podľa ľubovoľného výberu - nie sú povinné.
 • Obuv - vysoká, pevná a teplá.
 • Prikrývka hlavy - baranica, čiapka, prilba - podľa ľubovoľného výberu - nie je povinná.
 • Protesty: Protesty proti meraniu času a hromadné protesty sa neprijímajú. Ostatné protesty za poplatok 999.-Sk v písomnej forme 10 min. po vyvesení výsledkov sa podávajú riaditeľovi pretekov. V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa.
späť hore